tocTable of Contents
clearHide
WSTĘP
Kreator Budownictwa Roku 2023»Kreator Budownictwa Roku 2023
Kreator Budownictwa Roku 2023»Kreator Budownictwa Roku 2023

Od prezesa PIIB

Szanowni Państwo, ciężka i efektywna praca musi przynosić odpowiednią satysfakcję. To, ile energii wkładamy w nasze codzienne projekty, najlepiej świadczy o nas samych. Własna samoocena i samozadowolenie są kluczowe w osiąganiu radości z wykonywanej pracy. Bez pozytywnych emocji nasza codzienność staje się nieznośną rutyną. Nie chodzi tu oczywiście o to, aby oczekiwać od życia braku codziennych problemów i znojów, bo ich obecność jest też elementem osiągania sukcesu. Pokonywanie trudności daje...

  • Mariusz Dobrzeniecki
    AuthorMariusz Dobrzeniecki
    prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa