Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Warszawa, Polska

ul. Chłodna 48, lok. 199,
00-867 Warszawa
Polska

mail_outlinebiuro@wpiib.pl

ABOUT US

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powstało w 2004 roku. Od początku działalności realizujemy założenie dostarczania aktualnych, rzetelnie i kompleksowo opracowanych informacji, związanych z szeroko pojętym budownictwem. Od 14 lat wydajemy miesięcznik „Inżynier Budownictwa”, który dociera do wszystkich inżynierów i techników wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Ponadto w naszym portfolio znajduje się kwartalnik „Przewodnik Projektanta”, który ma na celu szerzenie informacji pomocnych przy projektowaniu obiektów budowlanych i instalacji.Wydawnictwo jest także organizatorem projektu Kreator Budownictwa Roku, który ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych w branży budowlanej.

Prezes zarządu: Aneta Grinberg-Iwańska 

Specjalista ds. administracji/asystentka prezesa: Małgorzata Miękus

Redakcja

Redaktor naczelna: Aneta Grinberg-Iwańska, a.iwanska@wpiib.pl 

Zastępca redaktor naczelnej: Anna Dębińska, a.debinska@wpiib.pl  

Redaktor prowadząca: Agnieszka Korzeniewska, a.korzeniewska@wpiib.pl  

Senior content specialist: Joanna Karwat j.karwat@wpiib.pl  

Redaktor: Magdalena Bednarczyk, m.bednarczyk@wpiib.pl  

Redaktor prowadząca www.inzynierbudownictwa.pl: Agnieszka Karpińska, a.karpinska@wpiib.pl  

Redaktor prowadzący www.izbudujemy.pl: Piotr Bień, p.bien@wpiib.pl 

Biuro reklamy

reklama@wpiib.pl  

Szef: Natalia Gołek – tel. 662 026 522, tel. 662 026 523, n.golek@wpiib.pl 

Dariusz Strzeszewski – tel. 660 016 060, d.strzeszewski@wpiib.pl

Beata Gozdur – tel. 882 512 794, b.gozdur@wpiib.pl 

Magdalena Nowakowska – tel. 606 548 976, m.nowakowska@wpiib.pl  

Studio graficzne

Opracowanie graficzne oraz skład i łamanie: Jolanta Bigus-Kończak

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS) NIP 525-22-90-483 Kapitał zakładowy: 150 000 zł