tocTable of Contents
clearHide
GRUPA KDM SP. Z O.O.
Kreator Budownictwa Roku 2023»Kreator Budownictwa Roku 2023
Kreator Budownictwa Roku 2023»Kreator Budownictwa Roku 2023

GRUPA KDM

Dominik Działak prezes zarządu Grupy KDM Sp. z o.o. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice Poznańskiej oraz studiów podyplomowych Zarządzanie w Budownictwie na Politechnice Warszawskiej i Inżynieria Pożarowa Budynków w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od 19 lat zarządza firmami z branży budowlanej, a od 15 lat sprawuje funkcję prezesa Grupy KDM. Umiejętnie wykorzystuje wykształcenie branżowe i zdobytą wiedzę przekazuje w codziennej pracy swojemu 50-osobowemu...