tocTable of Contents
clearHide
HARDEN CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O.
Kreator Budownictwa Roku 2023»Kreator Budownictwa Roku 2023
Kreator Budownictwa Roku 2023»Kreator Budownictwa Roku 2023

HARDEN CONSTRUCTION POLAND

Paweł Fiuczek dyrektor zarządzający w Harden Construction Poland sp. z o.o. Gdy w 2021 r. Paweł Fiuczek zakomunikował branży: „Ruszamy z nowym podejściem do budowy obiektów przemysłowych!” i ogłosił powstanie Harden Construction, wielu nie dowierzało, że w tak burzliwych okolicznościach projekt ten odniesie sukces. Wieloletnie doświadczenie, znajomość mocnych i słabych stron branży zaowocowały opracowaniem efektywnego sposobu zarządzania ludźmi oraz projektami, który sprawił, że dziś firma...