tocTable of Contents
clearHide
INIEKCJA KRYSTALICZNA® AUTORSKI PARK TECHNOLOGICZNY IM. DR. INŻ. WOJCIECHA NAWROTA
Kreator Budownictwa Roku 2023»Kreator Budownictwa Roku 2023
Kreator Budownictwa Roku 2023»Kreator Budownictwa Roku 2023

INIEKCJA KRYSTALICZNA

Maciej Nawrot współwłaściciel Iniekcji Krystalicznej® Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek Zarządzanie i Marketing oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej – kierunek Budownictwo. Jest współautorem patentów związanych z technologią Iniekcji Krystalicznej®. Zajmuje się rozwijaniem technologii iniekcyjnych służących do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz komplementarnych technologii hydroizolacyjnych. Zawodowo interesuje...