tocTable of Contents
clearHide
PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJNE INORA® SP. Z O.O.
Kreator Budownictwa Roku 2023»Kreator Budownictwa Roku 2023
Kreator Budownictwa Roku 2023»Kreator Budownictwa Roku 2023

PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJNE INORA

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® sp. z o.o. jest niezależną, polską firmą inżynierską z siedzibą w Gliwicach. Spółka specjalizuje się w geotechnice, technologiach z wykorzystaniem geosyntetyków, konstrukcjach z gruntu zbrojonego, monitoringu geotechnicznym i odwadnianiu osadów. We własnym laboratorium przeprowadza badania gruntów. Dział techniczny oferuje inwestorom, projektantom oraz wykonawcom wsparcie przy doborze nowoczesnych rozwiązań...