tocTable of Contents
clearHide
SAFEGE S.A.S. ODDZIAŁ W POLSCE
Kreator Budownictwa Roku 2023»Kreator Budownictwa Roku 2023
Kreator Budownictwa Roku 2023»Kreator Budownictwa Roku 2023

SAFEGE S.A.S.

Przemysław Piszczek dyrektor Biura Projektów i Konsultingu w SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce (SUEZ Consulting Polska) Mgr inż. budownictwa, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z 25-letnim doświadczeniem w branży inżynierii i budownictwa. Absolwent Politechniki Poznańskiej – kierunek Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. W SAFEGE Polska od 2014 r. pełni funkcję dyrektora Biura Projektów i Konsultingu. Laureat Nagrody im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w 2009 r. w kategorii...