tocTable of Contents
clearHide
WIŚNIOWSKI SP. Z O.O. S.K.A.
Kreator Budownictwa Roku 2023»Kreator Budownictwa Roku 2023
Kreator Budownictwa Roku 2023»Kreator Budownictwa Roku 2023

WIŚNIOWSKI

Maciej Ryś wiceprezes zarządu firmy WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Absolwent Wydziału Zarządzania – specjalność Finanse i Rachunkowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich. Maciej Ryś jest odpowiedzialny za kontroling w zakresie budżetowania, raportowania, analiz i windykacji oraz obszaru IT, w skład którego wchodzą rozwój oprogramo wania, infrastruktura, wsparcie, bazy danych oraz wdrożenia. Zawodowo i naukowo...