tocTable of Contents
clearHide
WSTĘP
Kreator Budownictwa Roku 2022»Kreator Budownictwa Roku 2022
Kreator Budownictwa Roku 2022»Kreator Budownictwa Roku 2022

Od Prezesa PIIB

Szanowni Państwo! „Zostawiajmy po sobie dobre imię i trwałą pamięć wśród śmiertelnych, aby życie nasze nie przeszło nadaremnie“ – to słowa wielkiego konstruktora, inżyniera – Leonarda da Vinci. To właśnie takimi realizacjami jak te nagrodzone dzisiaj zapisujemy się w annałach historii. Bardzo mnie cieszy, że konkurs „Kreator Budownictwa Roku 2022” pokazuje kierunki rozwoju inżynierów. To dobre wzorce, indywidualne sukcesy i osiągnięcia, które wskazują drogę całemu środowisku. Drogę coraz...

  • Mariusz Dobrzeniecki
    AuthorMariusz Dobrzeniecki
    prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa