tocTable of Contents
clearHide
ARCELORMITTAL EUROPE S.A.
Kreator Budownictwa Roku 2022»Kreator Budownictwa Roku 2022
Kreator Budownictwa Roku 2022»Kreator Budownictwa Roku 2022

ARCELORMITTAL EUROPE S.A.

Wojciech Ochojski technical sales manager ArcelorMittal Steligence®, ArcelorMittal Commercial Long Polska Absolwent Politechniki Śląskiej. Magister w specjalności konstrukcje inżynierskie miejskie i przemysłowe. Od 2010 r. związany z firmą Arcelor Mittal. Wcześniej zdobywał doświadczenie w kraju i zagranicą w biurach projektowych oraz wykonawstwie konstrukcji stalowych. W ramach grupy ArcelorMittal na terenie Polski odpowiada za pozyskiwanie oraz realizowanie projektów w zakresie obiektów...