tocTable of Contents
clearHide
HILTI (POLAND) SP. Z O.O.
Kreator Budownictwa Roku 2022»Kreator Budownictwa Roku 2022
Kreator Budownictwa Roku 2022»Kreator Budownictwa Roku 2022

HILTI (POLAND) Sp. z o.o.

Tomas Trocil prezes zarządu Hilti (Poland) Sp. z o.o. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Hilti. W 1993 r. rozpoczął pracę w oddziale w Czechach początkowo jako rzeczoznawca techniczny, a następnie został dyrektorem sprzedaży w Czechach i Słowacji. W 2001 r. przeniósł się do polskiego oddziału Hilti, gdzie objął kolejno stanowiska: dyrektora sprzedaży oraz dyrektora ds. kluczowych klientów. Kolejnym krokiem w jego karierze...