tocTable of Contents
clearHide
INIEKCJA KRYSTALICZNA
Kreator Budownictwa Roku 2022»Kreator Budownictwa Roku 2022
Kreator Budownictwa Roku 2022»Kreator Budownictwa Roku 2022

INIEKCJA KRYSTALICZNA® CRYSTARID® AUTORSKI PARK TECHNOLOGICZNY IM. DR. INŻ. WOJCIECHA NAWROTA

Maciej Nawrot współwłaściciel Iniekcji Krystalicznej® Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Budownictwo. Jest współautorem patentów związanych z technologią Iniekcji Krystalicznej®. Zajmuje się rozwijaniem technologii iniekcyjnych służących do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz komplementarnych technologii hydroizolacyjnych. Zawodowo...