tocTable of Contents
clearHide
ZBYCH-POL & MOBET
Kreator Budownictwa Roku 2022»Kreator Budownictwa Roku 2022
Kreator Budownictwa Roku 2022»Kreator Budownictwa Roku 2022

ZBYCH-POL & MOBET Sp. z o.o.

Iwona Szczęsna-Dymel prezes zarządu Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. Z firmą Zbych-Pol & Mobet związana jest od początku działalności, tj. od roku 1990. Prezesem została w 2008 r., w momencie przekształcenia firmy w sp. z o.o. Z sukcesem łączy zarządzanie przedsiębiorstwem z angażowaniem się w wiele inicjatyw związanych z organizowaniem projektów lokalnych oraz akcji charytatywnych. W pracy stawia sobie ambitne cele i posiada chęć ciągłego uczenia się. Wśród swoich współpracowników ceni szczere...