tocTable of Contents
clearHide
INNOWACYJNY PRODUKT
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3

DRENOTUBE® – system drenażu bez żwiru

DRENOTUBE® to prefabrykowany system drenażu lub infiltracji, gotowy do bezpośredniego wbudowania na obiektach inżynierskich. Składa się z 5 elementów: rury drenarskiej, syntetycznego kruszywa EPS, geowłókniny, siatki splatającej i złączki. Rury drenarskie dostępne w średnicach (wew./zew.): 93/110 mm (system DR300) i 140/160 mm (system DR370), o sztywności obwodowej SN04 i SN08 oraz dł. 3 lub 6 m. DRENOTUBE® stanowi bezkonkurencyjną alternatywę dla konwencjonalnych systemów drenażowych z...