tocTable of Contents
clearHide
TECHNOLOGIE
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3

Powłoki żelbetowe – zarys teorii powłok wraz z omówieniem podstawowych zasad projektowania

Żelbetowe konstrukcje powłokowe znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie, głównie jako zbiorniki, ale przede wszystkim różnego rodzaju przekrycia dachowe. Charakterystykę żelbetowych zbiorników przedstawiono w [1]. Powłoką nazywamy element konstrukcyjny, którego grubość jest znacząco mniejsza w porównaniu do pozostałych wymiarów. Z uwagi na swoje wymiary mają one często spektakularny wygląd.
Żelbetowe konstrukcje powłokowe charakteryzują się bardzo małym zużyciem materiału, w porównaniu do innych przekryć dachowych oraz dają możliwość uzyskania dużej przestrzeni, bez stosowania podpór pośrednich. W związku z tym powłoki stały się popularne w budownictwie użyteczności publicznej oraz przemyśle. Ograniczeniem w ich stosowaniu jest fakt, iż są to skomplikowane konstrukcje pod względem analizy obliczeniowej oraz wykonawstwa. W niniejszej pracy opisano krótką charakterystykę powłok...

  • mgr inż. Kamila Owczarska
    Authormgr inż. Kamila Owczarska
    Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej