close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
INNOWACYJNY PRODUKT
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

Przepompownia Kessel Ecolift XL – nowoczesne i korzystne kosztowo rozwiązanie hybrydowe o podwójnej funkcji

Urządzenie w trybie normalnym wykorzystuje spadek do kanału i pompuje ścieki tylko podczas przepływu zwrotnego zabezpieczając jednocześnie przed nim poprzez automatyczne klapy zwrotne. Zminimalizowane zostają tym samym koszty zużycia energii. Nie następują też przestoje w pracy pompy, ponieważ urządzenie wykorzystuje naturalny spadek do kanału – rozwiązanie idealne do zakładów przemysłowych, hoteli i...