close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
TECHNOLOGIE
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

Mostki cieplne – diagnostyka, projektowanie, wykonawstwo

Rosnące oczekiwania inwestorów w kontekście energochłonności budynków (podyktowane względami ekonomicznymi oraz troską o środowisko naturalne) doprowadziły obecnie do sytuacji, w której projektowanie budynków energooszczędnych stało się koniecznością. Szczególnie mocno przełożyło się to na kwestię poprawy izolacyjności termicznej przegród.
WPROWADZENIE Wraz ze wzrostem oporu cieplnego poszczególnych elementów obudowy budynku coraz ważniejsze jest poprawne projektowanie i wykonawstwo miejsc określanych jako mostki cieplne. Prawidłowe ich rozpoznanie na etapie projektowania stanowi podstawę do podjęcia dalszych działań w zakresie prawidłowego ich kształtowania i obliczania, w sposób minimalizujący niekorzystny ich wpływ na przyszły stan eksploatacyjny przegród zewnętrznych. Mostki cieplne to miejsca, w których występują większe...

  • mgr inż. Łukasz Kosobucki
    Authormgr inż. Łukasz Kosobucki
  • dr inż. Paweł Krause
    Authordr inż. Paweł Krause
    Politechnika Śląska, Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli