close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
PRAWO
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

Wyzwania związane z cyfryzacją procesu budowlanego

Fot. © sculpies – stock.adobe.com
Nie ulega wątpliwości, że rola Internetu w najbliższych latach będzie jedynie rosła. Powszechny i szybki dostęp do sieci staje się warunkiem koniecznym dla realizacji koncepcji Przemysłu 4.0 i pełnego uczestnictwa w czwartej rewolucji przemysłowej.
Powyższe stwierdzenie znalazło się w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), która w treści art. 6 wprowadziła zmiany w dotychczasowej ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Chociaż cytowana teza odnosi się wprost do zmian związanych z ułatwieniami inwestycyjnymi dotyczącymi telekomunikacyjnych linii kablowych, to jednak bardzo dobrze ilustruje kierunek, w którym w 2021 roku...

  • Jakub Kornecki
    AuthorJakub Kornecki
    radca prawny