close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

Skuteczna ochrona przed nadmiarem wody

W ostatnich kilku latach temat magazynowania, retencji i ponownego wykorzystania wody deszczowej stał się bardzo popularny. Warto zwrócić uwagę, że jednym z aspektów, który jest za to odpowiedzialny jest wbrew pozorom nadmiar wody deszczowej, a nie jej brak. Mamy tu na myśli gwałtowne opady w postaci deszczy nawalnych.
Nadmiar wody deszczowej skłania włodarzy miast do popularyzowania sposobów na zatrzymanie wód opadowych poprzez różne urządzenia, takie jak zbiorniki i skrzynki rozsączające. Chodzi o to, by ograniczyć napływ wód do kanalizacji, która bardzo często jest niedrożna z powodu zanieczyszczenia, jest kanalizacją ogólnospławną, a nie tylko deszczową lub ma zbyt mały przekrój. Przy deszczu nawalnym magazyn na wodę deszczową bardzo szybko się zapełnia i nadmiar wody jest odprowadzany do kanalizacji....