close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

Wykorzystanie wody deszczowej

Woda jest czynnikiem decydującym o klimacie planety oraz życiu całej biosfery. Rosnąca populacja ludności i wiążący się z tym wzrost zużycia wody w wielu regionach prowadzą do jej deficytu. Zanieczyszczenie źródeł wody powoduje wzrost kosztów jej uzdatniania i generuje dodatkowe zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska.
Rola wody w życiu człowieka jest bardzo ważna. Wykorzystuje się ją we wszystkich gałęziach przemysłu jako surowiec oraz czynnik pomocniczy do mycia, dezynfekcji, hydrotransportu oraz jako nośnik energii w obiegach grzewczych i chłodzących. Woda wykorzystywana jest również w gospodarstwach domowych jako produkt spożywczy, służy do przygotowywania potraw, utrzymywania czystości oraz do celów sanitarnych. Aby uzyskać bezpieczną dla człowieka jakość fizykochemiczną i mikrobiologiczną ujmowane wody...