tocTable of Contents
clearHide
TECHNOLOGIE
Inżynier Budownictwa 3/2021»marzec 2021
Inżynier Budownictwa 3/2021»marzec 2021

Wybrane problemy realizacji systemów ociepleń ETICS w świetle nowelizacji warunków technicznych

Zaostrzenie wymagań izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych powinno się przyczynić do wzorców znanych dotychczas z budownictwa niskoenergetycznego bądź pasywnego.
Rozwijająca się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci świadomość człowieka, dotycząca wpływu jego działalności na stan środowiska naturalnego i klimatu, legła u podstaw ewolucji legislacyjnej w zakresie energooszczędności budynków. Najbardziej zauważalnym aspektem tych zmian jest zaostrzenie wymagań odnośnie do izolacyjności termicznej przegród ograniczających przestrzeń o regulowanej temperaturze powietrza. Obserwujemy kolejne zmiany w tym zakresie – z końcem 2020 r. dla wszystkich...

  • mgr inż. Łukasz Kosobucki
    Authormgr inż. Łukasz Kosobucki
  • dr inż. Paweł Krause
    Authordr inż. Paweł Krause