tocTable of Contents
clearHide
INNOWACYJNY PRODUKT
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3

Premiera nowej wersji 2022 programu ZWCAD

Wśród istotnych nowości w wersji 2022 warto wymienić: ■ możliwość wydruku rysunków CAD z przeźroczystością obiektów ■ nowa funkcja do tworzenia widoku 2D z obiektów 3D - Flatshot ■ wbudowany w program i ulepszony import plików IFC ■ nowy sposób ustawiania rzutni w modelu. ■ wygładzanie wyświetlania linii – LINESMOOTHING. Program można przetestować bezpłatnie przez okres 30 dni od instalacji i jest on dostępny na stronie www.zwcad.pl....