tocTable of Contents
clearHide
INNOWACYJNY PRODUKT
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3

Trójgazowy detektor Tmaster CO/LPG/NO2 G/EPE/RS485

Przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych systemach detekcji tlenku węgla (CO), propanu-butanu (LPG) oraz dwutlenku azotu (NO2) poza strefami zagrożonymi wybuchem. Pomiar stężenia gazu jest wykonywany w oparciu o selektywne sensory elektrochemiczne (CO i NO2) i nieselektywne sensory półprzewodnikowe (LPG). Typowe zastosowania detektora Tmaster CO/LPG/NO2 G/EPE/RS485 to systemy detekcji w garażach i parkingach podziemnych. Jest przeznaczony do współpracy z typowymi centralkami alarmowymi...