tocTable of Contents
clearHide
TECHNOLOGIE
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3

Hydrantowe instalacje przeciwpożarowe – zasady projektowania w świetle obowiązujących przepisów

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego budynku jest jednym z podstawowych wymagań zawartych w Prawie budowlanym. Projekt instalacji przeciwpożarowej musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, co gwarantuje prawidłowe działanie instalacji w przypadku wystąpienia pożaru.
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach jest szczególnie istotne ze względu na charakter ich użytkowania. Jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa pożarowego budynków jest hydrantowa instalacja przeciwpożarowa. Znamienną cechą wszystkich projektowanych instalacji przeciwpożarowych jest to, że w większości przypadków nigdy nie zostaną użyte, jednak muszą zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, gdyż w przeciwnym razie, skutki ich...

  • dr inż. Agnieszka Ludwińska
    Authordr inż. Agnieszka Ludwińska
    Politechnika Wrocławska │ Wydział Inżynierii Środowiska │ Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza