tocTable of Contents
clearHide
TECHNOLOGIE
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3

Odzysk ciepła ze ścieków szarych w rozwiązaniach lokalnych i centralnych

Liczne rozwiązania systemów odzysku ciepła odpadowego ze ścieków jasnoszarych umożliwiają ich wykorzystanie dla pojedynczego przyboru sanitarnego bądź centralnie na przewodach kanalizacyjnych, co jest szczególnie uzasadnione w budynkach, w których ścieki dostępne są w sposób ciągły i w dużych ilościach.
Odzyskiwanie ciepła ze źródeł odnawialnych i odpadowych jest jednym z efektywnych sposobów ograniczających zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla budynku, a tym samym wyraża troskę o środowisko naturalne. Od początku 2021 roku, zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [N1], obowiązuje nowy standard energetyczny i nowe obniżone wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną – wskaźnik EP. Oznacza to, że...

  • dr inż. Agnieszka Ludwińska
    Authordr inż. Agnieszka Ludwińska
    Politechnika Wrocławska │Wydział Inżynierii Środowiska │Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza
  • dr inż. Edyta Dudkiewicz
    Authordr inż. Edyta Dudkiewicz
    Politechnika Wrocławska │Wydział Inżynierii Środowiska │Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza