tocTable of Contents
clearHide
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3

BlueBeam Revu – efektywna praca na plikach PDF

Praca na dokumentach elektronicznych, przekazanych w plikach PDF może wydawać się sporym wyzwaniem, jednak jest już dostępne przyjazne do tego narzędzie. Program BLUEBEAM – to inteligentne narzędzie, które usprawnia pracę każdego zespołu zaangażowanego w proces budowlany. BLUEBEAM podnosi poziom kontroli jakości projektu na znacznie wyższych poziom. Jest przy tym intuicyjny i łatwy do opanowania. Praca na projektach przekazanych w formacie PDF, przy wykorzystaniu programu BLUEBEAM może być...