tocTable of Contents
clearHide
TECHNOLOGIE
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3

Standardy dostępności w odniesieniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową

W związku z wprowadzaniem i wdrażaniem w Polsce Ustawy Dostępność Plus obserwuje się duże zainteresowanie projektowaniem uniwersalnym, przy równocześnie niskim poziomie świadomości potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Artykuł przedstawia wnioski w obszarze wdrażania dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami – ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcjami ruchowymi. Celem jest przedstawienie zasad analizy dostępności obiektów określając tzw. ścieżki dostępu do wszystkich podstawowych funkcji użytkowych obiektów, uwzględniając potrzeby użytkowników z ograniczoną mobilnością.
Dostępność architektoniczna przestrzeni publicznej ma znaczący wpływ na możliwości i poziom realizacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej tematyce tzw. projektowania dla wszystkich, które stanowi bardzo rozbudowany i wielowątkowy zasób wiedzy, a przeświadczenie o konieczności udostępniania przestrzeni publicznej spowodowało podjęcie próby uporządkowania zakresu tematycznego w kontekście projektowania dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Termin tzw....

  • dr inż. arch. Iwona Benek
    Authordr inż. arch. Iwona Benek
    Politechnika Śląska │ Wydział Architektury │ Katedra Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze