tocTable of Contents
clearHide
PRAWO
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3

Samowola budowlana – legalizacja

Fot. © fotomek – stock.adobe.com
Artykuły 48–53a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane regulują kwestię samowoli budowlanej, możliwość jej legalizacji albo braku takiej możliwości, prowadzącej do zastosowania środka prawnego w postaci wydania nakazu rozbiórki w formie decyzji administracyjnej. W artykule zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące samowoli budowlanej.
Brak jest konkretnej definicji legalnej samowoli budowlanej zarówno w ustawie Prawo budowlane, jak i w innych aktach prawnych. Niemniej z wykładni przepisów można wywnioskować, że samowola budowlana odnosi się do obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, a także do obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy. Wobec powyższego należy wskazać, co...

  • aplikant radcowski Paweł Grajdura
    Authoraplikant radcowski Paweł Grajdura