close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
INNOWACYJNY PRODUKT
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

Prefabrykowane mury oporowe L

Mur oporowy stosowany jest w budownictwie jako konstrukcja przytrzymująca i zabezpieczająca grunt oraz to, co się na nim znajduje tzw. naziom. Tradycyjną metodą budowania murów jest szalowanie na budowie. Jest to proces pracochłonny, a efekt końcowy zazwyczaj mało zadowalający. Na rynku polskim firma GLOB-METAL produkuje mury oporowe L prefabrykowane. Wyróżniają się one szybkim montażem, gładką powierzchnią i mrozoodpornością. Co najważniejsze, przenoszą obciążenia naziomem nawet do 33,3...