close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
TECHNOLOGIE
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

Podstawy geometrycznego projektowania dróg i ulic

Fot. © ctvvelve – stock.adobe.com
Projektowanie dróg można podzielić na dwa zasadnicze zagadnienia: projektowanie ukształtowania geometrycznego dróg oraz projektowanie nawierzchni drogowych. Podstawowym dokumentem określającym zasady projektowania dróg publicznych w Polsce są warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej [N1].
Warunki techniczne, jakie muszą spełnić projektowane drogi i ulice, mają zapewnić: ■ spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia i ochrony środowiska ■ odpowiednie warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej ■ niezbędne warunki korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne. W celu przyporządkowania wymagań...

  • dr inż. Adrian Ciołczyk
    Authordr inż. Adrian Ciołczyk
    Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, Katedra Geotechniki i Dróg
  • dr inż. Anna Olma
    Authordr inż. Anna Olma
    Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, Katedra Geotechniki i Dróg