close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
TECHNOLOGIE
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

Stropy kablobetonowe – charakterystyka, zastosowanie, wytyczne projektowe

Stropy z wykorzystaniem technologii sprężania stały się już od wielu lat alternatywą do stosowanych powszechnie stropów gęstrożebrowych, czy monolitycznych żelbetowych. Wykorzystanie technologii sprężania w stropach umożliwia rozwiązania powierzchni użytkowej obiektów, w których ważne są większe odległości pomiędzy podporami czy mniejsze grubości stropów.
Biorąc pod uwagę czas realizacji przedsięwzięcia, częstą optymalizacją jest zastosowanie sprężonych prefabrykowanych płyt stropowych. Analizując powyższe, technologia sprężania staje się już praktycznie codziennością zarówno dla projektantów, jak i wykonawców inwestycji budowlanych. W niniejszej pracy przedstawiono rozważania na temat stropów kablobetonowych, przedstawiając ich charakterystykę oraz wytyczne projektowe. CHARAKTERYSTYKA STROPÓW KABLOBETONOWYCH Idea zjawiska sprężania oraz zalety...

  • mgr inż. Kamila Owczarska
    Authormgr inż. Kamila Owczarska
    Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej