close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
TECHNOLOGIE
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

Cyfrowe projektowanie systemów odwodnień

Jest co najmniej kilka argumentów, które przemawiają za słusznością poglądu o konieczności cyfryzacji projektowania systemów odwodnień. Przede wszystkim warto spojrzeć na obiektywne liczby i przeanalizować je pod kątem najbliższej przyszłości.
WSTĘP Jeśli zestawi się dane z aglomeracji raportujących do programu KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych) to okaże się, że w okresie od 2014 roku do 2019 roku łączna długość kanalizacji deszczowej wzrosła od niespełna 26 tysięcy km do blisko 32 tysięcy km [1]. Choć jest to bardzo zgrubna i tylko ilościowa statystyka, to dowodzi ona, że już teraz zwiększa się rola kanalizacji deszczowej, a zatem także ranga ich projektowania. Przy tym, co podkreśla Benchmarking IGWP [2], w...

  • prof. dr hab. inż. Paweł Licznar
    Authorprof. dr hab. inż. Paweł Licznar
    Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska