close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
MATERIAŁ SPONSOROWANY
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

Kluczowa rola szczelności

Kompletny system kanalizacyjny składa się z kilku elementów. Ważną rolę spełniają w nim szczelne studnie kanalizacyjne. Stosowane są we wszystkich typach kanalizacji – deszczowej, sanitarnej czy też ogólnoprzemysłowej. Wykorzystuje się je w pasach drogowych, na obszarach ruchu pieszego, na terenach podmokłych do melioracji gruntów. Różne są miejsca ich stosowania, a także sposoby na połączenia międzykręgowe. Przykładowo, studnie typu U znajdują zastosowanie w miejscach wymagających idealnej...