close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
MATERIAŁ SPONSOROWANY
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

Bezpieczeństwo rowerzystów na torowiskach tramwajowych

Skrzyżowania torowiska tramwajowego z drogami oraz ciągami pieszymi i rowerowymi to newralgiczne miejsca, które powinny cechować się największym możliwym poziomem bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu. Wymagają one uwagi zwłaszcza wtedy, gdy – z powodu swojego usytuowania – zdarzenia drogowe mogące na nich wystąpić mają bezpośredni wpływ na sprawność działania całej komunikacji miejskiej. Szczególnie niebezpiecznym przypadkiem jest rozwiązanie komunikacyjne, gdzie ciągi rowerowe...