close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
MATERIAŁ SPONSOROWANY
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

Przepompownia do ścieków szarych Aqualift S Basic

Zagospodarowanie wody deszczowej poza magazynowaniem to również jej wydajne przesyłanie do zbiorników, kanalizacji i zabezpieczenie przed zalaniem przy jej nadmiarze. Opady w postaci deszczów nawalnych zdarzają się coraz częściej, w efekcie tego następuje przepełnienie kanalizacji oraz spowodowany tym przepływ zwrotny i zalanie domu. Dotkliwymi skutkami tego zjawiska są zalania niżej położonych pomieszczeń oraz znajdującego się w nich wyposażenia. Budując lub remontując budynek zawsze należy...