close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
NARZĘDZIA PROJEKTANTA
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

GEO5 – pakiet oprogramowania inżynierskiego

Zbiór programów do projektowania i analizy różnorodnych konstrukcji geotechnicznych z wykorzystaniem norm polskich oraz europejskich. Programy dostępne są osobno lub w postaci pakietu, w skład którego wchodzą: Stratygrafia 3D (z modułami Karty, Przekroje, Roboty ziemne), Badania geotechniczne, MES (z modułami Tunel, Przepływ wody, Konsolidacja, Sejsmika), Tunel, Przepływ wody, Konsolidacja, Stateczność zbocza, Stateczność zbocza skalnego, Pal, Pale CPT, Grupa pali, Fundament bezpośredni,...