close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
NARZĘDZIA PROJEKTANTA
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

ArCADia BIM

ArCADia BIM jest modułem głównym systemu ArCADia. Składa się z podstawowych narzędzi systemu, funkcji tworzących model architektoniczny i konstrukcyjny, funkcji rysujących instalacje wewnętrzne oraz zaawansowanego silnika rysującego CAD. Aplikacja w podstawowej wersji pozwala na stworzenie architektonicznego modelu budynku, uzbrojenie go instalacjami wewnętrznymi i wymianę danych konstrukcyjnych. Program jest częścią systemu ArCADia, w skład którego wchodzi dodatkowo kilkanaście...