close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
TECHNOLOGIE
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

Innowacyjne ogrzewanie płaszczyznowe z miedzi

Innowacyjne rozwiązania w systemach ogrzewania płaszczyznowego pozwalają zapewnić komfort cieplny człowieka w budynkach pełniących różne funkcje zarówno nowych, jak i poddanych renowacji. Powszechne systemy instalacyjne w nowych, wydajniejszych rozwiązaniach, zapewniają racjonalne zużycie energii i estetykę wykonania.
Ogrzewanie płaszczyznowe to niskotemperaturowy system, którego sposób działania opiera się na przekazywaniu wyprodukowanego ciepła do otoczenia przez otaczające pomieszczenie płaszczyzny (przegrody) – najczęściej jest to podłoga, choć mogą być to również ściany i dość rzadko sufit. Ogrzewanie płaszczyznowe jest systemem, w którym ciepło oddawane jest w większym stopniu przez promieniowanie niż konwekcję. Oznacza to, że najpierw ogrzewane są przegrody budowlane, a powietrze w pomieszczeniu...

  • dr inż. Edyta Dudkiewicz
    Authordr inż. Edyta Dudkiewicz
    Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza