close
SCRIPTOO
AppWydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
LITERATURA
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1
Przewodnik Projektanta 1/2021»2021 wydanie 1

Literatura

Projektowanie w procesie BIM Zbigniew Kacprzyk Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020 r., 270 stron W książce promowane jest szerokie i holistyczne podejście do BIM-u, w którym wykorzystuje się jednocześnie trzy elementy: model (lub modele) cyfrowe, procedury współpracy i wymiany (interoperacyjność) oraz kompetencje zespołów (ludzi). Model cyfrowy obiektu zawiera model geometryczny, informacje fizyczne o materiałach, informacje techniczne (aprobaty, cykle przeglądów itp.),...